Více k titulkům


Většinu textů/scénářů v originále si může uživatel najít na internetu sám. Buď tak, že zadá název filmu/seriálu v originále a slovo screenplay nebo script do vyhledavače (Google nebo jiný), nebo tak, že do vyhledavače přepíše úryvek scénáře (obsahu videolkipu).


Pro vyhledání požadované části v celém scénáři lze použít nástroj vyhledávání slov v prohlížeči nebo po zkopírování textu do Wordu jeho nástroj pro vyhledávání textu.


Doporučujeme si texty ke klipům přečíst vždy až po absolvování lekce. S CinemaLingua se procvičujete v  porozumění mluvenému, ne ve čtení. Text si proto čtěte jen v případě, že nerozumíte většině obsahu videa ani po absolvování několika aktivit lekce a několikanásobném přehrání. Nerozumět obsahu stoprocentmě je normální.


Ještě jeden tip. Přehrávač v programu umožňuje zpomalení přehrávání. Po spuštění videa klikněte na ikonu Nastavení vpravo dole. Vyberte rychlost a zvolte 0,75. Zvuk nebude dokonalý, ale lépe rozpoznáte jednotlivá slova. Větší zpomalení už zvuk příliš deformuje. Opět doporučujeme používat pouze u videí s extrémně rychlou mluvou.


Vlevo od ikony Nastavení přehrávače je možnost zobrazení titulků. Některé klipy jsou vybaveny kvalitními titulky, proto funkci vyzkoušejte, než začnete hledat text jinde.
ZAČÍT SE UČIT