FAQ - frequently asked questions


Jak mám s programem pracovat, abych se s jeho pomocí opravdu zlepšoval/a?

Doporučujeme následující postup:

A. Jak začít

 1. Přečtěte si stránku O programu
 2. Přihlaste se (Login). Přejděte na stránku pro výběr lekcí – Lessons (Choose a lesson). Ve výchozím nastavení jsou lekce orientačně řazeny od lehčích po těžší – Recommended order.
 3. Absolvujte několik lekcí postupně od lehčích k těžším a odhadněte úroveň, která Vám vyhovuje.
  Náročnost poslechu je různorodá, proto Vás některá videa mohou zprvu zaskočit obtížností porozumění kvůli rychlosti mluvy, výslovnosti, či akcentu mluvčích. Pokud náročnost otázek a slovní zásoba Vaší úrovni znalostí odpovídá, snažte se i takové lekce absolvovat.

B. Jak pracovat s lekcí

 1. Po zvolení lekce program přejde na první aktivitu dle doporučeného pořadí, kterou je zpravidla Porozumění textu. Pokud to potřebujete, zobrazte si přepis anglického textu, případně i překlad do češtiny, a seznamte se s obsahem. Pokročilejším doporučujeme si přepis a překlad nezobrazovat a pronikat do obsahu pouze poslechem během následujících aktivit. K úvodní aktivitě s přepisem a překladem se lze vrátit i po absolvování lekce.
 2. Při práci s aktivitami, u kterých je okno videa, se snažte:
  1. napřed porozumět otázce/otázkám,
  2. zjistit odpovědi opakovaným přehráváním videa, (video můžete libovolně zastavovat, posouvat, pouštět opakovaně),
  3. na otázky postupně odpovídat. Pokud odpověď neznáte i po opakovaném přehrání videa, použijte Help (nápovědu) u otázky, (pokud aktivita nápovědu obsahuje), a odpovězte.
 3. Tlačítko Next Vás vždy posune k dalšímu kroku. Je to buď Check – kontrola správnosti, nebo Your score – informace o vašem výsledku v aktivitě a přechod na další aktivitu.
 4. Pro postup dle doporučeného pořadí aktivit zvolte Start the next activity.
 5. Po absolvování všech aktivit se Vám znovu nabídne úvodní Porozumění textu, abyste se s jejím obsahem mohli na nakonec důkladně seznámit za pomoci přepisu a překladu.

 

Mohu program používat na tabletu?

Program je aktuálně vytvořen pro použití na pevném počítači nebo notebooku. Na tabletu je program funkční jen omezeně, některé aktualizace operačních systémů mobilních přístrojů mohou dočasně způsobovat, že nelze program použít vůbec. Doporučujeme proto pro práci s programem používat pevný počítač nebo notebook.

Výjimečně se mohou při práci v některých verzích internetových prohlížečů vyskytnout potíže. Doporučujeme používat prohlížeč Mozilla Firefox.

 

Když v aktivitě Answer the questions nebo Complete the sentences zapíši odpověď, často se neshoduje s uvedenou „Possible answer“. Znamená to, že jsem odpověděl špatně?

Neznamená. Mohl jste použít synonym či jinou správnou možnost. Program bohužel nemůže vždy vzít v úvahu všechny možnosti správné odpovědi, proto musíte správnost odpovědi posoudit sám. Odpovědět na otázku, (tzv. otevřená otázka), vyžaduje vždy větší aktivitu odpovídajícího, než vybrat z možností, (tzv. uzavřená otázka). To považujeme za větší klad, než absolutní zhodnocení správnosti.

 

Jak mohu darovat přístup k CinemaLingua?

V horním menu zvolte Ceny. Pokud tam tato položka není, (protože jste přímo ve výukovém programu),  zvolte v horním menu CinemaLingua, (zcela vlevo). Přejdete na homepage, kde v horním menu zvolíte Ceny.
V dolní části ceníku zvolte tlačítko Darujte přístup. Na stránce ceníku s tlačítky k darování zvolte délku přístupu, kterou chcete darovat a pokračujte před formulář k zaplacení dárkového poukazu. Uhrazený dárkový poukaz s přístupovým kódem zašleme na e-mail obdarovaného a/nebo Váš.

 

Do you have any questions? Do you want to tell us something? Send us an email!
Nevíte si s něčím rady? Chcete nám něco sdělit? Napište nám!

Email address: cinemalingua@cinemalingua.net