FAQ - frequently asked questions


Jak mám s programem pracovat, abych se s jeho pomocí opravdu zlepšoval/a?

Doporučujeme následující postup:

A. Jak začít

 1. Přečtěte si stránku O programu
 2. Přihlaste se (Login). Přejděte na stránku pro výběr lekcí – Lessons (Choose a lesson). Ve výchozím nastavení jsou lekce orientačně řazeny od lehčích po těžší – Recommended order.
 3. Absolvujte několik lekcí postupně od lehčích k těžším a odhadněte úroveň, která Vám vyhovuje.
  Náročnost poslechu je různorodá, proto Vás některá videa mohou zprvu zaskočit obtížností porozumění kvůli rychlosti mluvy, výslovnosti, či akcentu mluvčích. Pokud náročnost otázek a slovní zásoba Vaší úrovni znalostí odpovídá, snažte se i takové lekce absolvovat.

B. Jak pracovat s lekcí

 1. Po zvolení lekce v seznamu lekcí (Lessons) se Vám zobrazí Lesson Detail. (Pokud ještě nejste registrovaní, zobrazí se Vám rovnou první aktivita - čtěte dál bod 3). Přečtěte si úvodní text (nad tlačítkem Start the lesson), který shrnuje obsah videa. Pokud chcete, přehrajte si video už nyní. Nezobrazujte si titulky! Nevadí, že obsahu na první poslech nerozumíte, (kdybyste mu dokonale rozuměl/a, zkuste jiné video na stejné úrovni, nebo se vraťte do Lessons a přejděte na vyšší úroveň).
 2. Zvolte Start the lesson. Program přejde na první aktivitu dle doporučeného pořadí.
 3. Při práci s aktivitami, u kterých je okno videa, se snažte:
  1. napřed porozumět otázce/otázkám,
  2. zjistit odpovědi přehráváním videa, (video můžete libovolně zastavovat, posouvat, pouštět opakovaně),
  3. na otázky postupně odpovídat. Pokud odpověď neznáte i po přehrání videa, použijte Help (nápovědu) u otázky, (pokud aktivita nápovědu obsahuje), a odpovězte.
 4. Tlačítko Next Vás vždy posune k dalšímu kroku. Je to buď Check – kontrola správnosti, nebo Your score – informace o vašem výsledku v aktivitě a přechod na další aktivitu.
 5. Pro postup dle doporučeného pořadí aktivit zvolte Start the next activity.

 

Mohu program používat na tabletu?

Program je aktuálně vytvořen pro použití na pevném počítači nebo notebooku. Na tabletu je program funkční jen omezeně, některé aktualizace operačních systémů mobilních přístrojů mohou dočasně způsobovat, že nelze program použít vůbec. Doporučujeme proto pro práci s programem používat pevný počítač nebo notebook.

Výjimečně se mohou při práci v některých verzích internetových prohlížečů vyskytnout potíže. Doporučujeme používat prohlížeč Mozilla Firefox.

 

Proč nedoporučujete používání anglických titulků?

Používání titulků by popíralo hlavní cíl našeho programu – porozumění mluvenému slovu. Při používání titulků, (anglických), byste procvičoval/a především čtení. CinemaLingua Vás připravuje na používání studovaného jazyka v reálných situacích. Až se budete snažit porozumět Angličanovi či Američanovi v práci, v kavárně, na ulici, stěží ho požádáte „Could you show me the subtitles, please?“ Více k titulkům...

 

Chtěl bych se napřed seznámit se slovní zásobou ve videu, až potom se věnovat aktivitám. Proč je v CinemaLingua postup opačný?

CinemaLingua Vás připravuje na používání studovaného jazyka v reálných situacích. V těch se musíte snažit porozumět alespoň základnímu obsahu slyšeného, i když nerozumíte všem použitým slovům a frázím. Když například při prvním přehrání videa téměř ničemu nerozumíte, otázky v aktivitách Vám pomohou do obsahu postupně proniknout, abyste na konci lekce obsahu plně porozuměl/a. Takový postup Vám pomůže se rychleji zlepšovat.

(Můžete ovšem postupovat i po svém a zvolit si pořadí aktivit v lekci sám/sama. Na slovní zásobu jsou zaměřeny aktivity Match the expressions a Word recognition).

 

Když v aktivitě Answer the questions nebo Complete the sentences zapíši odpověď, často se neshoduje s uvedenou „Possible answer“. Znamená to, že jsem odpověděl špatně?

Neznamená. Mohl jste použít synonym či jinou správnou možnost. Program bohužel nemůže vždy vzít v úvahu všechny možnosti správné odpovědi, proto musíte správnost odpovědi posoudit sám. Odpovědět na otázku, (tzv. otevřená otázka), vyžaduje vždy větší aktivitu odpovídajícího, než vybrat z možností, (tzv. uzavřená otázka). To považujeme za větší klad, než absolutní zhodnocení správnosti.

 

Jak mohu darovat přístup k CinemaLingua?

V horním menu zvolte Ceny. Pokud tam tato položka není, (protože jste přímo ve výukovém programu),  zvolte v horním menu CinemaLingua, (zcela vlevo). Přejdete na homepage, kde v horním menu zvolíte Ceny.
V dolní části ceníku zvolte tlačítko Darujte přístup. Na stránce ceníku s tlačítky k darování zvolte délku přístupu, kterou chcete darovat a pokračujte před formulář k zaplacení dárkového poukazu. Uhrazený dárkový poukaz s přístupovým kódem zašleme na e-mail obdarovaného a/nebo Váš.

 

Do you have any questions? Do you want to tell us something? Send us an email!
Nevíte si s něčím rady? Chcete nám něco sdělit? Napište nám!

Email address: cinemalingua@cinemalingua.net